Utmed kajen

En kvällspromenad mellan Lindholmen och Eriksberg i Göteborg.

Kuggen Kuggen Självporträtt Sannagårdshamnen Lampa lyser över kajen Ostindiefararen Götheborgs kajplats Götheborg i hemmahamn Bron och kranen upplyst i mörkret